En l’atro canto d’a buega

Autor: Rubén Ramos Antón

María ye una choven plena de suenios que conoix a Miguel, un montanyés que ha habiu de marchar d’o suyo lugar. Chuntos se capuzan en os embordiellos politicos d’a Zaragoza d’os anyos trenta d’o sieglo pasau. A guerra les amostrará a suya cruel cara, furtando-les as suyas ilusions.